foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dzięki współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie został utworzony Uczniowski Klub Sportowy OGRODNIK. UKS OGRODNIK działa na terenie dzielnicy Mokotów, członkami klubu są nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Technikum Ogrodniczego.
Nasz Klub został wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy ewidencji uczniowskich klubów sportowych, pod numerem 664.
Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, ul. Bełska 1/3.
Klub powołał dwie sekcje sportowe: pływacką i siatkarską. UKS Ogrodnik prowadzi regularne treningi danych sekcjach sportowych. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów. Praca w klubie opiera się na wolontariacie.